Dodržiavanie autorského zákona je predovšetkým o úcte

Ak pracujete v médiách, alebo aspoň v „príbuznej“ oblasti, o autorskom zákone ste už určite počuli. Či ho dodržiavate, viete len Vy sami.

 

Autorské právo je súhrn právnych noriem, ktoré upravujú vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela (napr. literárneho diela, umeleckého diela) tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora. K právam súvisiacim s autorským právom patria práva výkonného umelca, práva výrobcu zvukového záznamu, práva výrobcu audiovizuálneho záznamu aj práva vysielateľa. Presne tak znie definícia autorských práv a práv s nimi súvisiacich podľa platného zákona.

 

To, čo chceme v nasledujúcich riadkoch zdôrazniť, ale nie sú zákony a právne formulky. Radi by sme upriamili pozornosť najmä na dôvody, prečo autorské zákony majú svoje opodstatnenie. Množstvo príkladov z praxe totiž ukázalo, že ľudia si potrebu uvádzania mien pôvodných autorov pri prezentovaní vlastnej práce neuvedomujú. Veď v prípade publikovaných textov neraz stačí upraviť zopár slov, pri promo aktivitách či na sociálnych sieťach sa uvádzanie zdrojov tiež stáva skôr raritou než zaužívaným pravidlom. Iba minimum ľudí sa pozastaví nad uvedením pôvodného autora textu, hudby či použitej fotografie a ľudský zámer takmer ignoruje.

 

 

fotografia Zdenka Hanouta
Foto: Zdenko Hanout

Na zamyslenie …

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo nedokreslíme do obrazu, ktorý znázorňuje napríklad rieku, most, prečo nemeníme aranžmány skladby bez súhlasu pôvodného autora, prečo nezasahujeme do odbornej práce grafikovi alebo fotografovi? Každý ťah štetca, záblesk fotoaparátu či akord má svoj význam, svoju históriu, svoj príbeh. Autorský zákon chráni autora. Chráni to, čo si bežný človek príliš neuvedomuje. Pretože za finálnym výsledkom kohosi práce je viac, než „iba“ napísaný text piesne, skomponovanie hudby, namaľovanie obrazu alebo zhotovenie fotografie.

 

V jednotlivých dielach je potrebné hľadať dušu človeka, vynaložené úsilie, v neposlednom rade roky štúdia, množstvo financií, hodiny, týždne, mesiace či roky driny. Uvedenie autora by malo byť samozrejmosťou, nie povinnosťou. Veď už len tým, že ste si konkrétny produkt / dielo vybrali, oceňujete jeho kvalitu, posolstvo a jedinečný rukopis. To, že samotného tvorcu spomeniete, je najmenej, čo môžete urobiť. A preto na tento detail, prosím, pri najbližšej príležitosti nezabúdajte.

Zdieľaj
Nekopírujte náš text...