Skip to main content

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Domovská stránka » Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov a zabezpečenie súkromia

Spoločnosť Stella Production, s.r.o., Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 51180596, zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 124585/B ktorá je prevádzkovateľom umelecko – eventovej agentúry na webovom sídle www.stellaproduction.sk pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov zodpovedne, profesionálne a citlivo.
Pre zlepšenie vzťahov s našimi užívateľmi a návštevníkmi sa vynasnažíme v nasledujúcich krokoch opísať, akým spôsobom a za akým účelom spracovávame osobné údaje a ako s nimi nakladáme.
Vaše osobné údaje spracovávame podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa Európskeho nariadenia GDPR.
Vaše osobné údaje budeme spracovávať len na základe platného  dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, plníme informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.

1. Odkiaľ zhromažďujeme osobné údaje?

Zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte buď prostredníctvom kontaktného formulára alebo kontaktovaním cez e-mail, sociálne média alebo telefonicky. Vašu e-mailovú adresu budete môcť v budúcnosti poskytnúť na odoberanie newslettera.

2. Aké informácie zhromažďujeme a prečo?

Na úplnom začiatku používame súbory cookies (malé textové súbory), ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Tieto údaje považujeme za osobne neidentifikovateľné a slúžia nám na zhromažďovanie informácií o návštevníkovi stránky.

Osobné údaje zhromažďujeme za účelom spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu, zorganizovania eventu, hudobného alebo kultúrneho programu, rezervovania priestoru alebo technického vybavenia

Spoločnosť Stella Production, s.r.o.

zhromažďuje osobné údaje, ktoré sa  považujú za identifikovateľné a to v rozsahu:

  • meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa a doručovacia adresa, ak nie je totožná s adresou trvalého bydliska, v prípade, že kupujúci je fyzická osoba;
  • Obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo a e-mailová adresa v prípade, ak je kupujúcim živnostník, alebo právnická osoba.

Emailové adresy, demografické  údaje a telefónne čísla nám slúžia na marketingové a propagačné účely, ako aj účely neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb. Naším cieľom je byť so zákazníkom neustále v kontakte a vyhovieť všetkým jeho požiadavkám. Práve preto potrebujeme kontaktné údaje našich zákazníkov, aby sme ich mohli opätovne kontaktovať za účelom získania spätnej väzby, za účelom informovania o novinkách, akciách, podujatiach.
V prípade, že budeme vyhotovovať fotografické dokumentácie a videozáznamy – koncerty, eventy, referencie, workshopy a pod., dostanete informácie pred začiatkom akcie.
Svoje údaje poskytujete aj internetovému prehliadaču Vášho zariadenia pri prezeraní jednotlivých podstránok našich internetových stránok, ktoré prevádzkujeme a na ktorých sa nachádza doplnok spoločnosti Facebook, prostredníctvom doplnku spoločnosti Facebook automaticky zabezpečí, aby sa z Facebooku stiahol príslušný doplnok. Kompletný prehľad všetkých doplnkov spoločnosti Facebook nájdete na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V súvislosti s týmto technickým procesom dostáva spoločnosť Facebook informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky si dotknutá osoba prezerá.
Návštevník bude mať v blízkej budúcnosti možnosť zadať svoju e-mailovú adresu na odoberanie newslettera priamo na hlavnej stránke Stella Production. Odoberanie newslettera  môže zákazník, alebo návštevník kedykoľvek zrušiť. Odhlásenie z odberu nemá žiaden vplyv na zmluvný vzťah zákazníka s prevádzkovateľom www.stellaproduction.sk. Zadaním svojej e-mailovej adresy na odber newslettera súhlasíte so spracovaním e-mailovej adresy, zaradením do databázy e-mailových adries a s odberom informačných, akciových, propagačných mailov. Tento súhlas udeľujete na dobu 5 rokov, pokiaľ sa nerozhodnete inak.

3. Ako používame Vaše osobné údaje?

Spracovávanie osobných údajov urýchľuje proces komunikácie, spracovávania alebo vybavovania objednávky. Spracovávanie osobných údajov nám aj Vám pomáha pri rýchlejšom vyhľadávaní potrebných informácií o službách.
Pri každom newsletteri alebo e-mailingu sa máte možnosť odhlásiť z odberu. Kedykoľvek máte právo žiadať od nás informácie o tom, v akom rozsahu disponujeme informáciami o Vás, na čo nám slúžia a prečo.  Máte kedykoľvek právo žiadať o úplne vymazanie Vašich osobných údajov. Máte právo kedykoľvek namietať na účely spracovávania Vašich osobných údajov a máte samozrejme právo na opravu alebo aktualizáciu osobných údajov.
Aby sme to zhrnuli, Vaše osobné údaje používame primárne na 2 veľké účely. Jedným z nich je účel plnenia zmluvy a druhý sú marketingové aktivity našej firmy. V obidvoch prípadoch máte právo namietať.

4. Poskytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám?

Áno. Používanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na dodržanie zákonných povinností ako je napríklad vedenie účtovníctva a poskytnutie údajov daňovému úradu alebo zákonnej povinnosti.
V prípade odosielania faktúr, dokumentov, vstupeniek alebo iné, poskytneme Vaše osobné údaje prepravnej spoločnosti, alebo Slovenskej pošte. Prípadne týmto poskytovateľom nasledujúcich platforiem: Facebook – FB pixel a Google – Google Analytics.

5. Predávanie dát mimo  Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

6. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných techológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

7. Aké maily Vám budú od nás chodiť?

Budete dostávať maily ako ,,potvrdenie Vašej objednávky“, odpovede na Vaše otázky, oznámenie o odoslaní vstupeniek, zaslanie faktúr, či iných daňových dokladov a v neposlednom rade Vás občas potešíme aj propagačnými a informačnými e-mailami.

8. Môžete sa odhlásiť alebo nechať úplne vymazať?

Áno. Už viac krát sme to spomínali. Ak nebudete maž záujem o zasielanie informačných a propagačných mailov, stačí sa jednoducho odhlásiť z odberu. Vaše odhlásenie nebude mať žiaden vplyv na Vaše objednávky, alebo zmluvný vzťah. V prípade ak sa chcete nechať trvalo odstrániť z našej databázy zákazníkov, je nutné o to požiadať písomne. V tomto prípade, budeme Vaše údaje uchovávať len po dobu nevyhnutnú na spracovanie objednávky, následne budete písomne informovaný o Vašom úplnom vymazaní, po zaslaní e-mailu, bude Vaša e-mailová adresa, ako aj samotná informácia o Vašom výmaze trvalo odstránená.

9. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.

error: Tento obsah prosím nekopírujte.